ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Στοιχεία Δημοσιότητας

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 138041006000
Επωνυμία: ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΦΜ: 125783206
Νομική Μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ

Διεύθυνση Επιχείρησης
Νομός
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δήμος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πόλη
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Περιοχή
Οδός
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
Αριθμός
10
Τ.Κ.
54625